Rabu, Disember 17, 2008

Mudharabah 15%

Syarikat Takaful Malaysia mengisytiharkan mudharabah sebanyak 15% bagi sijil insurans yang telah tamat pada 1 Julai 2008 hingga 30 Julai 2008. Ia bagi kenderaan yang tidak ada sebarang tuntutan pada pihak syarikat Takaful Malaysia. Sila rujuk Mudharabah Julai 2008

Tiada ulasan: