Ahad, Februari 22, 2015

KADAR BARU HARGA INSURAN UPDATE 23-FEB-2015

KADAR BARU HARGA INSURAN UPDATE 23-FEB-2015

NOTIS RANGKA KERJA PERLINDUNGAN MOTOR YANG BARU BAGI KALI YANG KEEMPAT DAN TERAKHIR – PENYELARASAN KADAR SUMBANGAN.
Lanjutan daripada surat Bank Negara Malaysia (BNM) bertarikh 05hb. Februari 2015 berkenaan dengan penyelarasan naik kadar premium/sumbangan Tarif Motor secara beransur bagi kali keempat dan terakhir,  adalah dimaklumkan bahawa mulai 23hb. Februari, 2015 kadar Tarif Motor yang baru untuk semua urusniaga Motor Takaful baru dan pembaharuan. Kadar Tarif Motor yang baru ini dikuatkuasakan kepada semua syarikat insurans dan Takaful. 

Sekian, terima kasih. 

Tiada ulasan: